17  kwietnia  2014r.

 

WIELKI  CZWARTEK- MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

Gromadzimy sie w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy.

Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach.

Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu.

Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam Testament miłości- mimo nocy zdrady i niewierności,
mimo bliskiej m
ęki i śmierci krzyżowej.

Tym Testamentem jest On SAM.

Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i Kapłaństwa,
których ustanowienie dzi
ś wspominnamy.

Zostawił nam wymowny przykład umywania nóg swoim uczniom,
kazał nam kierowa
ć się w życiu tą samą zasadą miłości.

„To jest moje przykazanie,
abyście sie  wzajemnie  miłowali, tak jak ja Was umiłowałem”

w.cz.1 w.cz.2 w.cz.3 w.cz.4 w.cz.5 w.cz.6 w.cz.7

  • ul. Królowej Jadwigi 1; 67-200 Głogów telefon: 76 831 38 50