Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata na Uroczystej Mszy o godz..11.00 uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.


Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:Króluj nam Chryste!!!

Nie możemy zapomnieć, że to , co mamy , mamy od Pana Boga.

Musimy mieć świadomość, że to, iż mamy zdrowie, rodzinę, głos, słuch muzyczny zawdzięczamy Jemu- Bogu Najwyższemu.

Tak.Chwała należy się Panu Bogu. Nie nam. Panu Bogu.

Pan Bóg ma swoje drogi dla Nas. Chwalimy Pana Boga poprzez śpiew tak jak potrafimy.

We wspólnocie,razem.

Dziś w uroczystość Chrystusa Króla za wstawiennictwem św. Cecylii patronki Muzyki Sakralnej prosimy Króla Wszechświata o potrzebne siły i błogosławieństwo dla członków chóru Laudate-Dominum, pana dyrygenta oraz dla dobroczyńców Nszego chóru.

Spraw PANIE, aby śpiew i dobre uczynki płynące z miłości Chrystusa przyczyniały się do wspólnego dobra w Kościele.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają działania Naszego chóru. Za okazaną pomoc, wsparcie duchowe i materialne mówimy wielkie Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy na próby chóru w każdy wtorek o godz. 17.00.

Poprzez śpiew i wspólne spotkania szukamy drogi do Boga a tym samym nasze serca napełniają się radością i pokojem.

Przyjdź i posłuchaj………. a może zostaniesz i razem będziemy wychwalać Chrytsusa Króla – Pana Wszechświata.

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

O godz. 11.00 podczas uroczystej Mszy Świętej w Naszym kościele oddaliśmy cześć Chrystusowi Królowi, który umarł
i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypomnieli Światu, że On ukochał każdego człowieka a szczególnie dzieci , które w ten dzień pod przewodnictwem katechetki p.Marii Łakomskiej opiekunki Koła Misyjnego składały uroczyste przyrzeczenie przynależności do Chrystusa Króla- Pana Wszechświata.

Przed Mszą Świętą mogliśmy wysłuchać krótkiego Koncertu w wykonaniu Naszego chóru pod dyrekcją

Pana dr.Krzysztofa Purzyckiego.

Również podczas tej Eucharystii, chór „Laudate-Dominum”

dziękował Dobremu Bogu za przyczyną Św. Cecylii za otrzymane łaski i prosił o dalszą opiekę i wstawiennictwo swojej patronki.

Chór „Laudate- Dominum” w Dniu Swojego Święta

dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli , którzy wspierają nasze poczynania i inicjatywy.

Mówimy wielkie Bóg zapłać i pamiętamy w modlitwie za Was i Wasze rodziny.

IMG_0050 IMG_0051 IMG_0056 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0065 IMG_0069 IMG_0073 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079

 

Oczekiwanie na Boże Narodzenie

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan Jezus
i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych i radosnych świąt Bożego Narodzenia !
Oraz wszelkiego dobra na nowy 2015 rok

  • ul. Królowej Jadwigi 1; 67-200 Głogów telefon: 76 831 38 50