Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata na Uroczystej Mszy o godz..11.00 uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:Króluj nam Chryste!!!

Nie możemy zapomnieć, że to , co mamy , mamy od Pana Boga.

Musimy mieć świadomość, że to, iż mamy zdrowie, rodzinę, głos, słuch muzyczny zawdzięczamy Jemu- Bogu Najwyższemu.

Tak.Chwała należy się Panu Bogu. Nie nam. Panu Bogu.

Pan Bóg ma swoje drogi dla Nas. Chwalimy Pana Boga poprzez śpiew tak jak potrafimy.

We wspólnocie,razem.

Dziś w uroczystość Chrystusa Króla za wstawiennictwem św. Cecylii patronki Muzyki Sakralnej prosimy Króla Wszechświata o potrzebne siły i błogosławieństwo dla członków chóru Laudate-Dominum, pana dyrygenta oraz dla dobroczyńców Nszego chóru.

Spraw PANIE, aby śpiew i dobre uczynki płynące z miłości Chrystusa przyczyniały się do wspólnego dobra w Kościele.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają działania Naszego chóru. Za okazaną pomoc, wsparcie duchowe i materialne mówimy wielkie Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy na próby chóru w każdy wtorek o godz. 17.00.

Poprzez śpiew i wspólne spotkania szukamy drogi do Boga a tym samym nasze serca napełniają się radością i pokojem.

Przyjdź i posłuchaj………. a może zostaniesz i razem będziemy wychwalać Chrytsusa Króla – Pana Wszechświata.

  • ul. Królowej Jadwigi 1; 67-200 Głogów telefon: 76 831 38 50