• ul. Królowej Jadwigi 1; 67-200 Głogów telefon: 76 831 38 50